Generaties in evenwicht

Generatie Mix is een programma dat zorgt voor een productieve mix van samenwerkende generaties op de werkvloer. Vier generaties, die zij aan zij werken, maar zijn opgegroeid binnen een andere sociale context, met verschillende perspectieven, wensen, ambities, werkstijlen en manieren van communiceren. Dit leidt vaak tot onbegrip, frustratie, inefficiëntie, werkdruk en uitval.

Dankzij Generatie Mix ontstaat ruimte voor verandering, vernieuwing en leren van elkaar. Het Generatie Mix programma is modulair opgebouwd en bestaat o.a. uit:

  • De Generatie Monologen: live theateruitvoering, dialoog en workshop;
  • Vervolgtrainingen en workshops op maat;
  • Generatie Mix Community, waar ervaringen en inzichten blijvend worden gedeeld.

Deze unieke aanpak creëert bewustwording, begrip, kennis en borging. We ontsluiten de kracht van samenwerken op de werkvloer en in communities.

Generatie monologen

De Generatie Monologen vertellen het verhaal van de vijf generaties van de afgelopen 100 jaar: Zwijgende Generatie (1930-1945), Babyboomers (1946-1964), Generatie X (1965-1979) Generatie Y (1980-1995) Generatie Z (1996-2012).  Generaties die elkaar versterken en met elkaar botsen. Generaties die samen de maatschappij vormen en die tegelijkertijd soms moeite hebben elkaar te vinden. Niet verwonderlijk, want iedere generatie heeft haar eigen uitdaging en haar eigen verhaal.

Tijdens de Generatie Monologen word je ondergedompeld in levensverhalen die symbool staan voor de verschillende generaties. Iedere generatie is op weg naar de toekomst, maar iedere generatie kiest zijn eigen route. We zien overeenkomsten en contrasten.

Bij welke generatie hoor jij en voel je je daar dan ook bij thuis? Je ontdekt het bij de Generatie Monologen, die interactief begint en eindigen met een dialoog.

Trainingen en workshops

Waar de theateruitvoering van de Generatie Monologen en dialoog leiden tot meer begrip en bewustwording, is de workshop Generatie Monologen bedoeld om die inzichten te verdiepen en te vertalen naar concrete initiatieven.

Deelnemers uit verschillende generaties gaan in groepen aan de slag. Zo ontstaat begrip én inzicht de mogelijkheden om nader tot elkaar te komen en gebruik te maken van ieders sterke kanten.

De op maat trainingen of workshops zijn specifiek gericht op het implementeren van bevindingen uit de werkgroepen, of worden ingezet voor werkdrukvermindering, effectief gebruik van (digitale) hulpmiddelen en het bevorderen van de samenwerking binnen teams en tussen generaties.

De ervaringen, tips en adviezen uit het Generatie Mix programma worden actief met elkaar gedeeld via het Generatie Mix Community platform en via de Generatie Mix App.

Learning community

De Generatie Mix Community is er speciaal voor alle mensen die op enige manier onderdeel zijn geweest van het Generatie Mix programma. Binnen deze learning community streven we vanuit een inhoudelijke vraag een gemeenschappelijk doel na. Bijvoorbeeld: ‘hoe kunnen we als leden van verschillende generaties effectiever en prettiger samenwerken’.

Communities zijn een krachtige oplossing in situaties waarin mensen wel willen samenwerken maar niet in staat zijn dat op een goede manier te doen. Soms omdat er fysieke barrières zijn zoals tijd (verschillende roosters) en afstand (verschillende locaties), en soms omdat er emotionele barrières zijn zoals onbekendheid en wantrouwen. Vaak zien we ook dat collega’s werken in verschillende ‘zuilen’ en elkaar simpelweg bijna nooit tegenkomen. De Community overstijgt deze barrières en maakt samenwerken makkelijk. Leden van de Generatie Mix Community ontmoeten elkaar zowel live als digitaal.

Collectief geheugen
De Generatie Mix Community vormt een waardevolle stap in het programma omdat individuele bewustwording en inzichten onderdeel worden van een collectief besef. En vanuit die gedeelde ervaring ontstaat een succesvol samenwerkingsverband, waar wordt gewerkt aan beklijvende oplossingen.

De Community laat ook zien wat de ‘hot issues’ zijn en waar er nog kansen liggen voor verder leren. Het is een snel en efficiënt evaluatie-instrument en kan goed worden gebruikt als ‘feedback loop’. Daarnaast fungeert de community ook als collectief geheugen. In de community worden de individuele ervaringen en inzichten van alle leden opgeslagen. Goede ideeën gaan niet verloren. Tenslotte is de community een krachtig intern communicatiemiddel: met een druk op de knop kunnen alle leden worden bereikt.

Generatie Mix partners

Het Generatie Mix programma is ontwikkeld door CIEP Training & Coaching en TheLabs met als doel verschillen tussen generaties te verzilveren en verenigen.

 Als toonaangevend trainingsbureau is CiEP Training & Coaching gespecialiseerd in het met succes veranderen van de manier waarop mensen hun werk aanpakken. Persoonlijk leiderschap, zelfsturing en samenwerking versterken en werkdruk verminderen. Dat geeft resultaten waar iedereen blij van wordt. 

TheLabs ontwikkelt strategieën en oplossingen voor slim en resultaatgericht samenwerken in netwerken. Hedendaagse en dynamische netwerkorganisaties waar mensen in gedeelde verantwoordelijkheid kennis delen en krachten bundelen. Waar generaties worden overbrugd en verbonden.

Jos Ahlers, doctor in de sociale psychologie, auteur, spreker en partner van TheLabs is de grondlegger van het Generatie Mix programma. Hij is gefascineerd door generaties, netwerken en hun gedrag. Samen met René Boender schreef hij de succesvolle boeken over Generatie Z.

Contact

Nieuwsgierig geworden? Of heeft u na het bezoek van onze website een vraag? Bel ons voor meer informatie of stuur een e-mail via het onderstaande formulier. Wij praten graag met u verder!

Generatie Mix


p.a. Doezastraat 35 – 37
2311 HA Leiden
CiEP: +31 71 301 28 41
TheLabs: +31 70 315 30 15